Libertarianskt Forum
 
PrenumereraNästa nummerÄldre nummerRedaktionAnnonseraVänner
 
 
  Utgivningen liksom försäljningen av tidigare nummer har upphört. Vi bjuder därför på samtliga utgivna nummer i digital form (pdf).

#1 (184kb) | #2 (532kb) | #3-4 (277kb)
#5 (288kb) | #6 (245kb) | #7 (138kb)


Tidigare nummer av pappersutgåvan av Libertarianskt Forum finns här att beställa till självkostnadspris (tryck + porto). Det senaste utgivna numret finns här även att ladda ned digitalt att läsas gratis tills vidare. För information om när pappersutgivningen återupptas, vänligen ta kontakt med redaktionen.

  Nummer 7
  Nummer 6
  Nummer 5
  Nummer 3-4
  Nummer 2
  Nummer 1Nummer 7, oktober 2004

Läs första sidorna gratisVad skulle Ayn Rand ha sagt?
Filosofie professor Fred Seddon diskuterar hur filosofen och författarinnan Ayn Rand skulle ha sett på dagens moderna samhälle.


Detta nummer kan beställas per post för 30 kr (€3.50) via postgiro 26 49 95-2 eller med kreditkort via PayPal® genom att klicka på knappen ovan till höger.
Nummer 6, mars 2004

Läs första sidorna gratisDet stulna begreppet
Nathaniel Branden diskuterar den nymodiga men felaktiga användningen av språket. Logiken och all rimlighet stryker på foten i modern vetenskap och filosofi.

När människan blev människa
Författaren och förläggaren John-Henri Holmberg diskuterar vad han vad det innebär att vara människa. Det vill säga så som människan lärde sig att behärska sin omvärld genom upplysningens revolution, och därmed gjorde sig av med mysticismens ok för att genom kunskap och vetenskap ta kontrollen över sin existens.

Definition av staten och samhället
Den kanadensiska författarinnan Wendy MacElroy diskuterar här begreppen stat och samhälle. Idag används dessa synonymt, men de är ursprungligen helt olika - eller snarare: helt och hållet dess motsatser.

Den fria marknadens moral
Ken Schoolland, associate professor i nationalekonomi och statsvetenskap vid Hawaii Pacific University, går igenom hur den fria marknaden fungerar och ställer detta mot statens logik. Schoollands essä är såväl en introduktion till som en fördjupning i marknadslogiken samt en diskussion om de moraliska argumenten för en oreglerad marknad.

Det man ser och det man inte ser
Fortsättningen på den välkände franske 1800-talsekonomen Frédéric Bastiats världskända essä.

Statens paradoxer del 2: Rättvisan
Del två i Libertarianskt Forums serie om statens inneboende kontradiktioner i såväl dess natur som retorik.


Detta nummer kan beställas per post för 40 kr (€4.50) via postgiro 26 49 95-2 eller med kreditkort via PayPal® genom att klicka på knappen ovan till höger.
Nummer 5, november 2003

Läs första sidorna gratisDet man ser och det man inte ser
Den franske 1800-talsekonomen Frédéric Bastiat beskriver här på sitt karakteristiskt lättfattliga och tidvis provocerande sätt hur de flesta ekonomer och den intuitiva synen på ekonomi är felaktig - och rent skadlig. Han diskuterar bl a varför fördelning och/eller omfördelning av resurser är skadligt snarare än motsatsen.

Ideologierna orsakade kalla kriget
Libertarianskt Forums redaktionssekreterare Thord Swedenhammar går här igenom bakgrunden till kalla kriget och hur kapprustningen påskyndades och orsakades av en konflikt mellan främst politiska ideologier.

En ny rättighetsteori
Richard D Fuerle, amerikansk patentjurist och författare, presenterar här en helt ny och personlig tolkning av naturliga rättigheter. Med Fuerles teori löses en hel del av de klassiska problemen, men är det en attraktiv teori?

Statens paradoxer del 1: Friheten
I denna nystartade serie av statens inneboende konflikter och politikens (miss)bruk av positiva begrepp diskuteras friheten. Friheten som begrepp och värdeord våldtas dagligen inom politik och statsförvaltning.


Detta nummer kan beställas per post för 40 kr (€4.50) via postgiro 26 49 95-2 eller med kreditkort via PayPal® genom att klicka på knappen ovan till höger.
Nummer 3-4, mars 2003

Läs första sidorna gratisSocialism, inflation och sparsamhet
Ludwig von Mises beskriver hur politiken i väst, genom dess fokus på planering och penningpolitik, spelar den sovjetiska kommunistregimen i händerna.

Vad är ett "rättvist pris"?
Vad är ett rättvist pris och hur kan det sättas? är frågorna den schweiziske affärsmannen Christian Michel behandlar i denna essä.

Den stora bluffen: från guld till papper
Pengar är idag en central del av ekonomin, men vad är pengarnas egentliga funktion och värde. Nationalekonomiprofessorn Hans-Hermann Hoppe diskuterar vad pengar egentligen är och hur kommit att avvecklas.

Guldmyntfoten
Filosofen och medicine doktorn F William Schmidt diskuterar utifrån Ludwig von Mises och Murray N Rothbard de ekonomiska och moraliska fördelarna med äkta guldmyntfot.

Anarkosocialistisk ekonomi
Keith Preston, skribent inom den anarkosocialistiska traditionen, beskriver hur anarkosocialism och anarkokapitalism kan samsas i ett fritt samhälle - och varför det inte finns en egentlig motsättning.

Uppdrag: Krossa välfärdsstaten
Libertarianskt Forums redaktör Per Bylund diskuterar hur den moderna välfärdsstaten kan bringas på fall och hur grunden för ett fritt samhälle kan skapas.

Internationellt samarbete: International Society for Individual Liberty
Vincent H Miller, ledare för ISIL, beskriver denna världsomspännande organisation som Libertarianskt Forum nyligen påbörjat ett omfattande samarbete med.


Detta nummer kan inte längre beställas pga hög efterfrågan.
Nummer 2, mars 2003

Läs första sidorna gratisVarför ska man vara libertarian?
I denna klassiker argumenterar Murray N Rothbard för vad som är, eller bör vara, drivkraften hos en äkta libertarian.

Störta demokratin
Hans-Hermann Hoppe, i vanligt provocerande ordalag, lägger i denna essä fram argumenten för att demokratin omedelbart bör störtas. Till förmån för frihet och jämlikhet.

Lögnen om den brutala kapitalismen
Libertarianskt Forums redaktionssekreterare Thord Swedenhammar diskuterar myterna om den förhatliga kapitalismen - och hur det egentligen ligger till.

Grundkurs i libertarianism
I denna introduktion till libertarianism diskuterar Tibor R Machan vad de grundläggande principerna och den bakomliggande moralen inom libertarianismen är.


Detta nummer kan beställas per post för 25 kr (€3.00) via postgiro 26 49 95-2 eller med kreditkort via PayPal® genom att klicka på knappen ovan till höger.
Nummer 1, november 2002

Läs första sidorna gratisI övermorgon kapitalism
Tidskriftens principförklaring så som den uttrycks av Libertarianskt Forums upphovsmän Per Bylund, Per Ericson och Thord Swedenhammar.

Den sista sovjetstaten
Libertarianskt Forums redaktör Per Bylund diskuterar det politiska läget i västvärlden i ljuset av det kommunistiska manifestet.


Detta nummer kan beställas per post för 10 kr (€1.00) via postgiro 26 49 95-2 eller med kreditkort via PayPal® genom att klicka på knappen ovan till höger.